STAP voor kinderen

kinderen

Verbinding…

Kinderen leven in een drukke tijd, met veel aanbod, prikkels en het maken van  keuzes. Het  hoge tempo zorgt er soms voor dat kinderen dit tempo niet kunnen bijbenen en het moeilijk  vinden om de gebeurtenissen die ze in hun leven meemaken een juiste plek te geven. Ieder van  ons slaat ervaringen op. Dit doen we op een voor  onszelf  ‘eigen’ wijze in ons lichaam en/of  hoofd. Vervolgens reageren we in bepaalde  situaties dan ook op onze  ‘eigen’ wijze. Dit is niet altijd effectief, soms zelfs onhandig.

Inschalingskoord

waar sta je NU?

Als je kind even niet zo lekker in z’n vel zit, om wat voor reden dan ook, is het fijn als er eens even iemand met hem/haar meeloopt. Soms is praten met een relatief vreemde eenvoudiger dan met iemand die dichtbij staat. Dit samen meelopen gaat voor mij als coach dan ook stap-voor-stap. Samen op weg zijn en kijken wat jouw kind vraagt en dus nodig heeft. Dit vereist een goede afstemming en een passende strategie. Het doel is ‘beter functioneren’ in situaties die zich voordoen en de vraag ‘wie ben ik?’ beter aanvoelen. Alle interventies zullen bij jouw kind aan sluiten. Ik werk graag veel buiten in de natuur, daadwerkelijk ‘in beweging zijn’ en grensverleggend ontdekken. Samen gaan we daarin op zoek naar jouw kind’s ‘eigen natuur’ en bouwen we aan het fundament op een manier die bij hem/haar past. Dan helpt het in het vergroten van vaardigheden en zelfvertrouwen.

Ik coach op het gebied van:

  • Bewustwording bij kinderen–>waar zit mijn natuurlijke kracht? (natuur-evaringen
  • Het effectief (h)erkennen van emoties
  • Psycho-educatie
  • IK-ben-Ik training en nazorg op gebied van sociaal-emotioneel leren (SEL)
kruispunt route kiezen

jouw Levens-pad

Wat betekent deze keuze voor jou als ouder?

Ik vind het belangrijk dat er een betekenisvolle verbinding is, tussen datgene wat tijdens het traject ontstaat (proces) en de situaties waarin het kind zich bevindt en mag oefenen met (nieuw te leren) vaardigheden. Dit kan zowel in de thuissituatie zijn als op school of elders. Vandaar dat ik het heel belangrijk vind dat we open communiceren met elkaar.
Wat belangrijk en nodig is om te delen, gebeurt in overleg met uw kind.

Ik ga daarom uit van:

  • Een veilige plek creëren voor je kind
  • Het hanteren van oplossingsgerichte coachingsmethoden
  • Een positieve basishouding van alle partijen
  • Een actieve rol van de ouders
  • De natuurlijke wijsheid die ieder kind heeft

Hoe verloopt zo’n traject?

We starten met een kennismakingsgesprek om te onderzoeken of we een ‘klik’ hebben en om te zien of ik de juiste persoon kan zijn om jouw kind te helpen. De sessies zijn alleen met je kind. De hulpvraag is het meest waardevol als die vanuit uw kind zelf komt. Tijdens het traject(plan) wordt de inhoud van de sessies op de hulpvraag afgestemd, daar zit veel variatie in, afhankelijk van het doel: natuurervaringen, mindmaps, gesprekken, spelvormen, beelden/creaties en muziek. De sessies duren ongeveer een uur en meestal gaan we uit van een serie van 6-8 sessies.
Ik werk tijdens de sessies volgens mijn concept: S.T.A.P.

spelend ontdekken...

spelend ontdekken…

S = Het kind bevindt zich in een bepaalde situatie
T = We kijken samen naar de toekomst (beeld)
A = Welke acties zijn nodig om daar te komen?
P = Het plan van aanpak

Heb je interesse? Kom samen eens babbelen, we hebben allemaal ons verhaal!

Spring naar toolbar