Mijn missie

IK

IK

Ik ben… Annemie van Poppel. Mijn verlangen zit vooral in: het ‘ontmoeten’ van en ‘ruimte’ geven aan mensen. Die waarden heb ik tot nu toe vooral vormgegeven in mijn gezin, familie en door werkzaam te zijn in het onderwijs. Ik heb met mijn waarden gestoeid in mijn werk op verschillende werkplekken en in wisselende functies.
Het onderwijs was voor mij bij uitstek een plek waar ik veel heb kunnen ontmoeten  en heb ik bij kinderen en volwassenen veel kansen gezien en benut om mensen  te leren ontwikkelen, te laten groeien tot wat ze in aanleg al zijn. In mijn werk  heb ik bewust keuzes gemaakt die mijn inzichten hebben vergroot en verbreed. Mede door het volgen van de Magistrum Opleiding Schoolleider en de opleiding Certified Professional Coach heb ik mijn kwaliteiten verbreed en voel ik het als een groot voorrecht om mijn opgedane kennis en vaardigheden te delen met mensen op weg in hun ontwikkeling. Het heeft mij in juli 2009 gebracht tot het starten van mijn eigen praktijk voor bewustwording en persoonlijke groei.

Tijdens de alsmaar ontvouwende (levens)reis in mijn persoonlijke (leiderschap)-ontwikkeling en ook binnen mijn eigen praktijk ontdekte ik gaandeweg (soms met veel worstelpijn) nog steeds meer puzzelstukjes over mijzelf. Alles kwam tenslotte samen in het meer en meer bewust-er worden en ZIJN van mezelf als Hoog-Sensitief-Persoon. Ik kon er niet langer omheen en wilde van mijn HSP-persoonskenmerken nog meer gaan begrijpen. Waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe, wat wil ik nu echt en wat kies ik dan, waar is mijn grens? hoe zorg ik goed voor mezelf? …Diepere kennis over hoogsensiviteit/hooggevoeligheid helpt mij nog elke dag om meer mijzelf te begrijpen, mijn biografisch verleden te doorgronden, een plek te geven en er hernieuwde inzichten uit te halen. Ik wil mijn ‘gave’ nog bewust-er inzetten voor jou tijdens mijn natuurlijke-coachsessies…

Heb je vragen/ interesse? Je kunt me altijd mailen: coach@coachingstap.nl

WAAROM doe ik wat ik doe? Wat is er nu mooier dan behulpzaam te kunnen en willen zijn bij de persoonlijke ontwikkeling van mensen die tijdelijk, in hun zoektocht naar antwoorden op levens-vragen en kansrijke oplossingen, een ‘critical friend’ nodig hebben?

MIJN MISSIE: Ik inspireer kinderen en volwassenen tot een bewust(er) leren ZIJN, durven VOELEN en ervaren om vanuit je hart te durven kiezen, dus voor het lopen van je EIGEN pad. Ik nodig je daarom uit om vanuit je ware NATUUR, samen met mij, de mooiste versie van jeZELF te laten zien…Alles draait vanuit energie tot VERBINDING, dan kom je als kind of volwassene thuis in het universele veld van samen-ZIJN…

 WAT bied ik?

 • Persoonlijke sessies tijdens jouw persoonlijke ontwikkeling-reis naar authentiek leiderschap/zelfrealisatie
 • Kinder-coaching (zoveel mogelijk buiten in de natuur) (speciaal het Hoog-Sensitieve-Kind HSK)
 • Wandel-en NATUUR coaching
 • Coaching en begeleiding van kinderen en volwassenen in het meer wegwijs worden, (h)erkennen en leren omgaan met hun hoog-sensiviteit (HSP) 
 • IK-ben-IK reis (voor kinderen tussen 8-13 jaar) en voor (jong)-volwassenen
 • Licht-klank cirkels

HOE ga ik te werk?

 • het intake-gesprek: een coachingstraject bij mij start altijd met een gratis ‘intake-gesprek’ Tijdens dit gesprek voelen we beiden of er ‘een klik’ is. Zo’n klik is bepalend voor een succesvol verloop van het traject: per slot van rekening moet jij het gevoel hebben dat je veilig kwijt kunt wat je wilt delen, dat je je voldoende op je gemak voelt om te realiseren dat je jouw eerste stap-pen durft te gaan zetten vanuit diepe bewustwording naar ontwikkeling en groei. Van willen –> kunnen.
 • ontmoeting-sessies: Tijdens een sessie (binnen of buiten) wordt er door mij intuïtief gehandeld. Ik voel en ervaar, analyseer, geef feedback en bewaak het proces. Ik zal altijd uitnodigende interventies kiezen die passen bij jouw aangrenzende zone van ontwikkeling. De sessies worden op een van tevoren afgesproken locatie gehouden. Mij mij thuis, in de natuur-IVN-tuin-de Peel-Esperloop-Kamerven, op locatie (school/bedrijf). Het aantal sessies ligt meestal tussen de 5-8.
 • eigen verantwoordelijkheid: Ik verwacht zeker het een en ander van jou als je samen met mij op reis gaat. Ik ga uit van het nemen van je eigen verantwoordelijkheid in relatie tot je sessies. Het is geen vrijblijvende zaak, er is innerlijk-werk aan de winkel. Het basisconcept dat ik hanteer is: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?
 • gericht handelen en reflecteren: Een kansrijk onderdeel is het coachlogboek wat ik aangeef. Daarnaast zijn je eigen bevindingen/reflecties van groot belang voor jouw stappen. Je bent nl met je nieuwe stap-pen en inzichten aan het stoeien. Hierop terugkijken wat dit met jou doet, en hoe jij je hierbij voelt en hoe anderen daarop reageren, is een essentieel onderdeel waar jij zelf voor verantwoordlijk bent. Het logboek kan je hierbij helpen.
 • afronding: Hoe je coachtraject ook loopt en wat het effect ook gaat zijn, er komt een eind aan. Daarom wil ik dat het traject afronden zorgvuldig gebeurt. Er is altijd een ‘bewust’ eindmoment. Ik bespreek dan mijn bevindingen met jou. Mocht je vanuit je bedrijf of jouw organisatie (school) het traject krijgen aangeboden kan het zijn dat er gevraagd wordt voor een terugkoppeling. Die verzorg ik op papier en evt een passend eind-gesprek. Na het eindgesprek kun je besluiten of je nog een vervolgopdracht wilt of dat het coachtraject beëindigd is.
 • Wet AVG sinds 2008, is hoe ik vertrouwelijk met jouw gegevens omga kun je vinden in mijn bijlage.

 

 

                                                     wat je aandacht geeft groeit…

Spring naar toolbar