Ik ben…

dit ben ik…

Ik ben… Annemie van Poppel. Mijn verlangen zit vooral in: het ‘ontmoeten’ van en ‘ruimte’ geven aan mensen. Die waarden heb ik tot nu toe vooral vormgegeven in mijn gezin, familie en door werkzaam te zijn in het onderwijs. Ik heb met mijn waarden gestoeid in mijn werk op verschillende werkplekken en in wisselende functies.
Het onderwijs was voor mij bij uitstek een plek waar ik veel heb kunnen ontmoeten  en heb ik bij kinderen en volwassenen veel kansen gezien en benut om mensen  te leren ontwikkelen, te laten groeien tot wat ze in aanleg al zijn. In mijn werk  heb ik bewust keuzes gemaakt die mijn inzichten hebben vergroot en verbreed. Mede door het volgen van de Magistrum Opleiding Schoolleider en de opleiding Certified Professional Coach heb ik mijn kwaliteiten verbreed en voel ik het als een groot voorrecht om mijn opgedane kennis en vaardigheden te delen met mensen op weg in hun ontwikkeling. Het heeft mij in juli 2010 gebracht tot het starten van mijn eigen coach-bedrijf S.T.A.P.

Tijdens de alsmaar ontvouwende (levens)reis in mijn persoonlijke ontwikkeling en ook binnen mijn eigen bedrijf ontdekte ik gaandeweg (soms met veel worstelpijn) nog steeds meer puzzelstukjes over mijzelf. Alles kwam tenslotte samen in het meer en meer bewust-er worden en ZIJN van mezelf als Hoog-Sensitief-Persoon. Ik kon er niet langer omheen en wilde van mijn HSP-persoonskenmerken nog meer gaan begrijpen. Waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe, wat wil ik nu echt en wat kies ik dan, waar is mijn grens? hoe zorg ik goed voor mezelf? …Diepere kennis over hoogsensiviteit/hooggevoeligheid helpt mij nog elke dag om meer mijzelf te begrijpen, mijn biografisch verleden te doorgronden, een plek te geven en er hernieuwde inzichten uit te halen. Ik wil mijn ‘gave’ nog bewust-er inzetten voor jou tijdens mijn natuurlijke-coachsessies…

Heb je vragen/ interesse? Je kunt me altijd mailen: coach@coachingstap.nl

WAAROM doe ik wat ik doe? Wat is er nu mooier dan behulpzaam te kunnen en willen zijn bij de persoonlijke ontwikkeling van mensen die tijdelijk, in hun zoektocht naar antwoorden op levens-vragen en kansrijke oplossingen, een ‘critical friend’ nodig hebben?

MIJN MISSIE: Ik wil kinderen en volwassenen inspireren tot een bewust(er) leren ZIJN, voelen, ervaren om vanuit je hart te durven kiezen voor het volgen van je EIGEN pad. Ik nodig je daarom uit om vanuit je ware NATUUR, samen met mij, de mooiste versie van jeZELF te laten zien…

 WAT bied ik?

 • persoonlijke sessies in jouw persoonlijke ontwikkeling naar zelf-realisatie.
 • mijn NATUURlijke- inzichten die jou mogelijk kunnen dienen op jouw levensroute.
 • kinder-coaching (zoveel mogelijk buiten in de natuur)(speciaal het Hoog-Sensitieve-Kind HSK)
 • wandel-en NATUUR coaching
 • creatieve coaching (met (uit)beelden/schilderen)
 • coaching en begeleiding van studenten in opleiding
 • coaching en begeleiding van kinderen en volwassenen in het meer wegwijs worden, (h)erkennen en leren omgaan met hun hoog-sensiviteit (HSP) 
 • IK-ben-IK trainingen (voor kinderen tussen 8-13 jaar)

HOE ga ik te werk?

 • het intake-gesprek: een coachingstraject bij mij start altijd met een gratis ‘intake-gesprek’ Tijdens dit gesprek voelen we beiden of er ‘een klik’ is. Zo’n klik is bepalend voor een succesvol verloop van het traject: per slot van rekening moet je het gevoel hebben dat je kwijt kunt wat je wilt delen, dat je je voldoende op je gemak voelt om dat te realiseren zodat je jouw eerste stap-pen kunt gaan zetten vanuit diepe bewustwording naar ontwikkeling en groei. Van willen –> kunnen.
 • ontmoetingen-sessies: Tijdens een coachsessie (binnen of buiten) wordt er door mij richtinggevend gewerkt aan de ‘coachingsroute’ die ik bij de start opzet, met je bespreek en op maat maak. Ik analyseer, geef richting en bewaak het proces. Ik zal altijd interventies kiezen die passen bij jouw aangrenzende zone van jouw ontwikkeling. Altijd zul je de elementen van S.T.A.P. herkennen. De coachsessies worden op een van tevoren afgesproken locatie gehouden. Mij mij thuis, in de natuur/IVN-tuin, op locatie (school/bedrijf) of we gaan samen de natuur in. Het aantal sessies zal liggen tussen de 5-8.
 • eigen verantwoordelijkheid: Ik verwacht zeker ook het een en ander van jou als gecoachte. Ik ga uit van het nemen van je eigen verantwoordelijkheid in relatie tot je coach-traject. Het is geen vrijblijvende zaak, er is werk aan de winkel. Het basisconcept dat ik hanteer is: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?  Ik werk vanuit een coachcontract, een coachingsplan en een coachlogboek. Het betekent dat we na de intake een contract ondertekenen waarbij we ons bewust een aantal zaken realiseren en afspreken.
 • gericht handelen en reflecteren: Een kansrijk onderdeel is het coachlogboek. Hierin reflecteer je. Je eigen bevindingen/reflecties zijn nl van erg groot belang tijdens het traject. Je bent nl aan het oefenen om doelbewust S.T.A.P.-pen te zetten. Je bent met je nieuwe inzichten aan het stoeien en gaat gericht nieuw gedrag aanleren. Zo kun je zaken veranderen om tot de gewenste resultaten te komen. Hierop terugkijken wat dit met jou doet, en hoe jij je hierbij voelt en hoe anderen daarop reageren, is een essentieel onderdeel waar jij zelf voor verantwoordlijk bent. Het logboek helpt hierbij.
 • afronding: Hoe je coachtraject ook loopt en wat het effect ook gaat zijn, er komt een eind aan. Daarom wil ik dat het traject afronden zorgvuldig gebeurt. Er is altijd een eindevaluatie. Ik bespreek mijn bevindingen met jou. Mocht je vanuit je bedrijf of jouw organisatie (school) het traject krijgen aangeboden kan het zijn dat er gevraagd wordt voor een terugkoppeling. Die verzorg ik op papier en evt een passend eind-gesprek. Na het eindgesprek kun je besluiten of je nog een vervolgopdracht wilt of dat het coachtraject beëindigd is.

 

 

                                                     wat je aandacht geeft groeit…